• 1

 


ORGANIZATOR KONFERENCJI

 

Instytut Informatyki Stosowanej

Wydziału Mechanicznego

Politechniki Krakowskiej

Serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w IV Konferencji Naukowej

 

Komputerowe wspomaganie
w budowie maszyn i urządzeń

Computer Aided
Mechanical Engineering

pracowników wyższych uczelni technicznych
i jednostek naukowych, doktorantów oraz
przedstawicieli przemysłu, zajmujących się
zastosowaniami technik komputerowych
w Inżynierii Mechanicznej,
a w szczególności systemami
komputerowego wspomagania.

 

Konferencja odbędzie się w dniach:

25-26 maja 2017 r.

na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Krakowskiej.

Al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków