FORMATOWANIE


- Maksymalna objętość artykułu to 8 stron

- Artykuł należy przesłać wraz z wypełnionym Pełnomocnictwem. Druk do pobrania na stronie:

 

  http://www.wydawnictwo.pk.edu.pl/ct/files/public/Declaration.pdf

 

- Artykuł napisany wyłącznie w języku angielskim powinien zostać sformatowany zgodnie z uwagami zawartymi w artykule

  „Wskazówki dotyczące przygotowania do druku” umieszczonym na stronie Czasopisma Technicznego

 

  http://www.czasopismotechniczne.pl/

 

- Zachęcamy do skorzystania z przykładowego pliku, który zawiera poprawnie zdefiniowane style formatowania. Plik jest

  dostępny na stronie Czasopisma Technicznego w dziale "Pliki do pobrania" pod nazwą „Czasopismo Techniczne – wzór”