PUBLIKACJA

Zgłaszane referaty w języku angielskim, po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą publikowane w Czasopiśmie Technicznym (13 pkt.). Referaty przygotowane w języku polskim mogą zostać wygłoszone wyłącznie na sesjach tematycznych.