Tematyka konferencji obejmuje:

 

 • Zastosowania metody elementów skończonych FEM
 • Symulacje przepływów
 • Systemy CAD, CAM
 • Automatyzacja maszyn i urządzeń
 • Komputerowe systemy wspomagania eksperymentu
 • Programowanie obliczeń inżynierskich
 • Analiza obrazu i stereologii w inżynierii materiałowej i medycynie
 • Systemy informatyczne w inżynierii materiałowej
 • Systemy teleinformatyczne w inżynierii mechanicznej
 • Komputerowe wspomaganie we wzornictwie przemysłowym
 • Inżynieria biomedyczna i biocybernetyka
 • Technologie informatyczne w edukacji

 

Ważne uwagi:

Zgłaszane referaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą publikowane w Czasopiśmie Technicznym (13 pkt.).

Prace przygotowywane do druku powinny być napisane w języku angielskim. Dopuszcza się wygłoszenie prezentacji w języku polskim.