WAŻNE DATY

 

Zgłoszenie uczestnictwa i tytułu referatu

15.12.2016

Pełny tekst referatu o objętości do 8 stron

30.01.2017

Kwalifikacja referatu do wydruku

20.02.2017

Wniesienie opłaty konferencyjnej

06.03.2017

Ostateczny program konferencji

15.05.2017

Konferencja

25-26.05.2017