KOMITET NAUKOWY

  

Przewodniczący:

Edward LISOWSKI – PK

Członkowie:

Piotr CYKLIS – PK

Ryszard DINDORF – PŚk

Jan DUDA – PK

Piotr DUDA – PK

Józef GAWLIK – PK

Mirosław GŁOWACKI – AGH

Marek IWANIEC - AGH

Thomass IMPELLUSO -HVL

Andrzej KĘSY – PRad

Zbigniew KĘSY – PRad

Artur KROWIAK – PK

Waldemar KWAŚNY – PŚ

Krzysztof LUKASZKOWICZ – PŚ

Fumito MASUI – KIT

Hiroshi MASUI – KIT 

Hassan MOMENI – HVL

Jacek PIETRASZEK – PK

Robert PŁATEK – ABB

Michał PTASZYŃSKI – KIT

Ullah SHARIF – KIT

Xueguan SONG – DUT

Jolanta STACHARSKA-TARGOSZ – PK

Leszek WOJNAR – PK

 

AGH – Akademia Górniczo – Hutnicza

DUT – Dalian University of Technology

KIT – Kitami Institute of Technology

PK – Politechnika Krakowska

PŚ – Politechnika Śląska

PŚk – Politechnika Świętokrzyska

 HVL - Bergen Norway